15 februari 2011

Try-out Kwink bordspel

Deze bespreking komt tot stand met behulp van onze "proefkonijnen" in Het Trappenhuis.

Het spelmateriaal:
Allemaal vonden we dat het materiaal er niet echt aantrekkelijk uit zag. De meisjes vonden dat het spelbord wel wat kleuriger mocht zijn. Daarenboven is het cirkelvormig bord te klein voor het parkoers dat erop staat getekend. Sommige vakjes staan er maar half op. In de doos zitten 8 goedkope, breekbare pionnen. Als er één op de grond valt en je zet er per ongeluk je voet op: weg pion! Wie het spel in de klas wil spelen zorgt dus best zelf voor andere pionnen. Ook de timer die erbij zit lijkt nergens op: een plastiek niemendalletje dat niet werkte. We gebruikten dus onze eigen stopwatch. De kaarten vonden we wel ok.


Voorbereiding van het spel:
In de handleiding staat dat je het spel kunt spelen met 2 tot 6 deelnemers. Wij speelden dit met 6. In de handleiding stond niet aangegeven of je met één of met twee dobbelstenen moest gooien. We kozen voor het gooien met twee dobbelstenen.

Er moest ook een spelleider worden gekozen. Die moet met behulp van de stopwatch de nadenktijd in het oog houden.
Wat we merkten was dat het leiden van het spel goed moet worden uitgelegd. Het duurde even voor onze spelleidster doorhad dat niet de antwoordtijd, maar wel de bedenktijd in het oog moest worden gehouden. De meisjes hadden ook geen nadenkenktijd nodig voor het beantwoorden van de vragen. Ook dat leggen we best op voorhand goed uit: nadenken over een antwoord zorgt ervoor dat je antwoorden misschien wel beter zijn, dan zomaar meteen het eerste wat in je opkomt zeggen. Onze spelleidster werd ook niet als leider aanvaard. De andere meisjes gaven al snel kritiek. Het is dus nodig dat op voorhand het spel, het doel van het spel, de manier waarop gespeeld kan worden heel goed wordt uitgelegd en besproken met de deelnemers.


Het aantal spelers was volgens ons -  in dit geval en in deze setting -  te groot . Na een uurtje spelen waren de meisjes nog niet ver gevorderd in het spel. Reden daarvan was dat er na het geven van een antwoord werd overlegd en gediscussieerd over het antwoord dat werd gegeven. Dat is ook de bedoeling van het spel, maar dit vraagt dus ook tijd. Elk antwoord levert 10 EQ's op., maar de deelnemers kunnen het antwoord belonen met meer EQ's.
Bijvoorbeeld: één van de vragen (woordknap) was of de speler een gedicht kende van een schrijver, en kon toelichten waarom ze dit een mooi gedicht vond. Nu was onze 10-jarige speelster zélf een dichter en kon ze uit het hoofd een prachtig zelfgeschreven gedicht voordragen. Zo'n antwoord leverde volgens ons meer dan 10 EQ's op. Een andere speelster trok de opdracht om een medespeelster te tekenen. We discussieerden over de kwaliteit van de tekening. Die tekening was ok, maar als we het hebben over écht tekentalent dan konden de kinderen meteen zeggen wie volgens hen een echt tekentalent had. De tekening die gemaakt werd leverde gewoon 10 EQ op. We moesten ook weten of de speelster "hiermee kon leven". Gelukkig was dat het geval.

Door het spelen van het spel reflecteren kinderen over zichzelf en over hun talenten. Wat wij in deze try-out ervaarden was dat het zeer frustrerend is als je het spel, in geval je dit de eerste keer speelt, te snel moet afbreken,  waardoor je eigen talenten niet aan bod komen. Eén van de speelsters was volgens ons écht en zeker "mensen-knap", maar de speeltijd was te kort om dit via dit spel te bespreken. De speelster trok toevallig twee keer een "woordknap" kaart, en laat dat nu net niet haar uitgesproken talent zijn... frustratie dus. En dat is niet de bedoeling van het spel.

Besluit: anderhalf uur samen spelen was veel te kort. Een vervolg is zeker nodig.
Een mogelijkheid is om het spel ergens te "parkeren" en op geregelde tijdstippen verder te spelen tot het spel uit is. Met minder spelers duurt het spel ook minder lang en komen de kinderen meer aan de beurt. Maar dan heb je minder dynamiek.

Kwaliteit van de vragen:
De vragen op de kaartjes worden voorgelegd aan de collega's in de Pedagogische Begeleidingsdienst die "gespecialiseerd" zijn in M.I. Deze bespreking krijgt dus nog een vervolg.

0 reacties:

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP