14 mei 2011

Wat heb je vandaag op school geleerd?Dat universiteiten hun topstudenten willen detecteren is speciaal nieuws dat de krant haalt. Gemotiveerde succesvolle studenten komen met hun foto in de krant en proffen worden geïnterviewd voor krant, radio en tv.

Vroeger was studeren aan de universiteit slechts weggelegd voor de happy few, en het hielp zeker als pa en ma de centen hadden. Voor enkelen waren er speciale studiebeurzen. Het was, zeker voor de studiebeursstudenten een hele eer dat ze konden of mochten studeren.

Bijgevolg waren ook de groepen studenten kleiner. Misschien waren de studenten die voor de jaren 60 konden of mochten studeren wel allemaal topstudenten? Ik heb geen idee. Het is een goede zaak dat steeds meer, en liefst iedereen, de mogelijkheid heeft of krijgt om te leren, om te studeren. Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht. Onderwijs is ook: kennis opdoen, bijleren, iets nieuws leren, dat je voordien nog niet wist of kon. Voor onderwijs hoef je niet noodzakelijk bij een universiteit aan te kloppen, je kunt vandaag ook heel gemakkelijk gebruik maken van nieuwe multimedia om te leren wat je maar wil.
Maar een maatschappij put graag uit een groep topstudenten, omdat ze nodig zijn om de problemen waarmee een maatschappij te maken krijgt, mee te helpen oplossen. Een maatschappij die geen beroep kan doen op onderzoekers en wetenschappers geraakt in de knoei.
Een individu daarentegen heeft de keuze om de talenten die hij of zij heeft, ten dienste te stellen van die maatschappij. Veel happy, creatieve topbrains, kiezen daar niet voor en voelen ook niet de drang om "gedetecteerd" te worden.

Een maatschappij wordt geleid door politiekers. Het zijn zij die de mogelijkheden scheppen, om met projecten, financiële middelen en decreten een onderwijsklimaat te creëren waarin wetenschappers- en onderzoekers in spé kunnen gevonden worden. Mij lijkt het probleem van de maatschappij die geen toponderzoekers vindt, groter dan het individuele probleem van de hoogbegaafde leerling die op zijn leerhonger blijft zitten, niet leert studeren of gedemotiveerd afhaakt.

Hoe wordt toptalent gedetecteerd?
Aangezien aan universiteiten alsmaar minder persoonlijk contact mogelijk is tussen prof en de massa studenten die instromen, worden hele straffe selectieprocedures gecreëerd want vooral een eerste jaar moet uitgedund worden. De grootste kans op slagen heeft dus die student die een goede studiemethode heeft gevonden waarmee bijvoorbeeld succesvol multiple-choise-vragen kunnen beantwoord worden. Een prof heeft geen idee van wie de kop is die rolt, en nog minder wat er mogelijks in die kop zou kunnen zitten. We hopen samen met de prof dat de topstudent die tot in het eerste jaar geraakt, dat eerste jaar ook succesvol beëindigt zodat die een paar jaar later tijdens de practicalessen in contact kan komen met een prof die hem of haar dan kan detecteren en motiveren talenten in te zetten in functie van het maatschappelijk belang.

Hoe komt een student aan een goede studiemethode? Hoe leert een kind, een jongere studeren? En wat moet het resultaat zijn van die studiemethode? Productie of reproductie?

Leren studeren gebeurt in elk geval liefst een beetje vroeger dan bij de eerste stappen in het hoger onderwijs.

Kleuters
Kun je aandacht besteden in een kleuterklas als er 30 hummeltjes bij elkaar zitten? Ziet een kleuterleidster welke kleuter bijvoorbeeld een ontwikkelingsvoorsprong heeft? En zo ja, is er dan  tijd om extra uitdagingen te voorzien?

Lager Ondewijs
Arriveert die kleuter in het Lager Onderwijs, is het dan belangrijk om aandacht te besteden aan kinderen die er op 't eerste gezicht  "ook zo wel zullen geraken" ?

Secundair Onderwijs
En dan komen we in het Secundair Onderwijs. Hoe groot is de groep scholieren die afhaakt? En waarom haken ze af? Hoeveel jongens starten aan een universiteit? Hoeveel meisjes? Van waar komt dat verschil? Hoeveel jongeren kiezen nog voor een ingenieurstudie? En hoeveel van hen vallen af tijdens de sectieprocedure in een eerste universiteitsjaar?

Alle antwoorden staan in de krant, hoor je op radio en tv.

Vraag aan elk kind: "heb je vandaag iets geleerd?"
Volgens mij is democratisering van het onderwijs een succes als ELK kind kan zeggen: "Ja, ook vandaag heb ik iets nieuws geleerd." Vooralsnog is dat nog niet het geval. 

0 reacties:

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP