12 mei 2011

Nog geen diploma en toch al naar unief


In de krant lazen we een artikel met als titel: "Nog geen diploma en toch al naar unief". Laatste jaarsstudenten mogen het laatste jaar van het secundair onderwijs combineren met het volgen van enkele lessen aan de universiteit of hogeschool.
Het hele artikel kan u hier lezen:

We staken ons licht op bij de mensen van Onderwijs Vlaanderen.


Het mogen volgen van enkele vakken aan een hogeschool of universiteit wordt geregeld door het art. 57, §3 van het flexibiliseringsdecreet van 30 april 2004 "betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen".

De verantwoording van dit artikel luidt:

"Excellente" leerlingen van het secundair onderwijs hebben behoefte aan uitdagingen. Een mogelijkheid is deze leerlingen de kans te bieden reeds opleidingsonderdelen van het hoger onderwijs op te nemen voordat ze het diploma van het secundair onderwijs hebben behaald. (...)  
Omdat deze leerlingen nog niet over een diploma secundair onderwijs beschikken is, voorafgaand aan de inschrijving, toestemming van de hogeschool of universiteit vereist.
Het voorstel veronderstelt verder de toestemming van ouders en/of schooldirectie omdat voor een aantal van deze studenten de leeftijd van 18 jaar nog niet werd bereikt"


Er mag worden ingeschreven voor maximum 10 studiepunten. Aangezien een opleidingsonderdeel uit minimum 3 studiepunten bestaat, kan een school dus 3 vakken volgen.

In het krantenartikel lezen we dat dit toch wel wat organisatie vraagt. De uren waarop de leerling les wil volgen aan een hogeschool of universiteit komen niet noodzakelijk overeen met de uren waarop lessen worden gegeven waarvoor vrijstelling wordt verleend.

Maar in elk geval onthouden we dat een regeling wel mogelijk is, als iedereen zich soepel opstelt..

0 reacties:

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP